BOLEŠINY
Obec
Bolešiny

Myslivecký spolek Bolešiny

Seznamte se s Mysliveckým spolkem Bolešiny

(Václav Měsíček, 24.4.2019)

Myslivecký spolek Bolešiny píše svoji novou historii od r. 1978, kdy došlo ke sloučení tehdejší Myslivecké společnosti s MS Ostřetice (1. 1. 1978). Zároveň byly upraveny hranice nové honitby podle tehdejších zásad, ne zcela závislých na majetkových vztazích k zemědělským a lesním pozemkům. Plošnou arondací došlo k posunům hranic honiteb a změnám jejich výměry. Zároveň s tím někteří členové mysliveckých společností našli nové působiště u sousedů. Takto získalo Myslivecké sdružení Bolešiny zajímavé pozemky části honitby Domažličky a také několik nových členů.
Toto nově vzniklé uskupení našlo nové motivace a zcela objektivně vykazovalo pozoruhodné výsledky. Od JZD získalo nevyužívanou drůbežárnu v Bolešinech „Na Hájku“, kterou svépomocí přebudovalo na slušnou klubovnu. Ta slouží myslivcům dodnes. Ačkoliv se myslivci v té době těšili nad dobrými výřady bažantů a zajíců, začínal se pomalu projevovat pokles stavů drobné zvěře, která byla vždy základem hospodaření MS Bolešiny. Tomu se myslivecká společnost pokusila zabránit zavedením polodivokého chovu bažantů a divokých kachen. Nakoupená kuřata odchovávali myslivci ve voliérách v Ostřeticích. Brigádnicky byla zřízena celá řada vypouštěcích voliér po celém revíru. Odchovaná zvěř byla volně vypouštěna do přírody. O výsledcích lze diskutovat, ale celkově vyznívá akce kladně a praktické zkušenosti bolešinští myslivci dosud využívají.
Roční hospodaření pravidelně vrcholilo mysliveckým bálem, kterému dominovala bohatá zvěřinová tombola. Návštěvnost byla vždy nadprůměrná. Do přípravy bálů se zapojovali i rodinní příslušníci myslivců a přátelé nemyslivci.
Nezměřitelný společenský dopad těchto akcí vždy převyšoval ekonomické výsledky, což se časem stalo neobhajitelným. Kladné vztahy s veřejností rovněž drželi a stále drží myslivci brigádnickou činností pro zemědělce i pro obec.
Ti, kteří se o zmíněné výsledky zasloužili lví měrou, „kontrolují“ naše myslivecké snažení již shůry.
V současnosti hospodaří Myslivecký spolek Bolešiny v pronajaté společenstevní honitbě. Tj. uznaná honitba společenstva konkrétních vlastníků souvislého celku zemědělských a lesních pozemků. Plocha honitby činí 1 450 ha.
Honitba je převážně polní, a proto vyžaduje velmi dobré vztahy myslivců se zemědělci, kteří obhospodařují cca 80 % honební plochy. To se vždy dařilo, protože bolešinští myslivci jsou ve většině zemědělci, anebo v rodině zemědělce vyrostli.
Práce na poli, v lese, prostě v přírodě je jim vlastní, rozumí přírodním zákonitostem a chápou příčiny problémů našeho mysliveckého spolku.
Pokles stavu drobné zvěře se zastavit nepodařilo. Koroptev a zajíc zcela vymizeli. Bažanty určené k odlovu odchováváme. Pozorujeme postupný úbytek srnčí zvěře. Hlavní příčinou této situace je způsob velkoplošného zemědělského hospodaření a vysoká dopravní frekvence na čtyřech silnicích, které procházejí napříč naší honitbou. Zaznamenávané ztráty na zvěři několikanásobně převyšují myslivecké úlovky. K tomu se přidává narůstající stav černé zvěře, která je však na druhé straně zpestřením mysliveckého zájmu.

Myslivecký spolek Bolešiny má dnes 24 členů a jednu adeptku.
Věková skladba postrádá nejmladší generaci a je naší ambicí představit dětem, budoucím myslivcům, kolik krásy a prostoru pro aktivní rekreaci dnešní myslivost, přes všechny problémy, nabízí. Kromě možnosti loveckého vyžití, které je často vnímáno jako jediná myslivecká činnost, je k dispozici kynologie, sportovní lovecká střelba a široké pole myslivecké kultury.
Především se jedná o práci v přírodě, pro přírodu a v kamarádském kolektivu, protože myslivost je o lásce k přírodě a o kamarádství.


Přijďte mezi nás!
Bolešinští myslivci

Kontakt na představitele spolku:

Ing. Václav Měsíček, předseda spolku, 731574257, vaclav.mesicek@seznam.cz

Josef Raus, myslivecký hospodář spolku, 777279115, raus.josef@tiscali.cz

Foto 1 - současné složení spolku, rok 2018

Foto 1

Foto 2 - z historie

Foto 1

Foto 3 - z historie

Foto 2

Foto 4 - z historie

Foto 3

Foto 5 - z historie

Foto 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Překlad (translations)

Dotační tituly

 logo enviclogo opzp

 

Interaktivní mapa

mapa

 

 

Databáze ztrát a nálezů

Nalezněte svoji ztracenou věc nebo ohlašte nález. Obec Bolešiny je zapojena do systému eztraty.cz:

eztraty.cz

 

Televize FILMpro

fp